Tag: "Darko Lorenci"

DOBRE BROJKE
Darko Lorencin: Slovenski gosti po brojnosti odmah iza Nijemaca Usvojena strategija predviđa investicije u turizam u visini od 7 milijardi eura do 2020. godine.