Tag: "KOMUNALNO"

ZAGREB
Pojačava se komunalno redarstvo, kažnjavanje bacanja otpada na javne površine
UVIJEK PRVI
Bandić intervenirao, divlje odlagalište glomaznog otpada se sanira "Tko bi trebao udariti šakom o stol? Majka Božja Bistrička? Ne, nego gradonačelnik, hvala Bogu, kad zataje svi onda gradonačelnik uskače."