Tag: "Marijan Milinović"

ODGOVOR
Marijan Milinović odgovorio Đuri Glogoškom i Josipu Klemmu: Ne bojim vas se! 'Pitam se za kakvu ste se vas dvojica to državu borili?'