Tag: "Mirna Šitum"

NOVI PRORAČUN
Mirna Šitum: Za zdravstvo u gradu Zagrebu manje 33 milijuna kuna 'Kvaliteta zdravstvene zaštite u smislu smanjenja broja zaposlenih se neće umanjiti.'
PORUKA
Mirna Šitum: Nema razloga za zabrinutost zbog štakora u Zagrebu Šitum ističe da u Zavodu za javno zdravstvo i nadležnim gradskim uredima nije zabilježen povećani broj prijava građana.