Tag: "NOVA AMBULANTA"

ZAGREB
Početak radova na izgradnji nove ambulante na Žitnjaku
ZAGREB
Odranski Obrež dobio ambulantu Vijeće Gradske četvrti Brezovica financiralo je izradu projektne dokumentacije za ambulantu, uređenje prostora ambulante, električni priključak za ambulantu te dodatne radove