Tag: "Povjerenstvo za strateške investicije"

IZMJENE
Na čelu Povjerenstva za strateške investicije potpredsjednik Vlade Umjesto potpredsjednika Vlade zaduženog za gospodarstvo, kojeg ova Vlada nema, a koji mu je do sada predsjedao, predlaže se da na čelu Povjerenstva bude jedan od potpredsjednika Vlade.