Tag: "Protiv pravosuđa koje štiti kriminalce"

"Protiv pravosuđa koje štiti kriminalce"
Emotivnim govorom Lorenine majke završio prosvjed u Zadru