Tag: "artzu"

NOVI ZAKON STUPA NA SNAGU
HAKOM promijenio ime, ali ne i skraćenicu: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti ''Pripajanjem se osim racionalizacije očekuje i odgovarajući sinergijski učinak.''