Tag: "cirila toplak"

KONAČNA RJEŠENJA
Holokaust jednako ukorijenjen u mentalitet Starog kontinenta kao i humanizam? ''Povjesničari koji se bave ovim fenomenom već konsenzualno misle da je holokaust bio gotovo predestiniran europskom kulturom.''