Tag: "državn enektrtnine"

DRŽAVA U ZAKUP NUDI 24 POSLOVNA PROSTORA
Nalaze se u osam hrvatskih gradova, rok za ponude je 23. listopada