Tag: "eko piknik"

"Kontra sili, kontra mraku"
Prosvjedni eko-piknik kod Hrvaca protiv termoelektrane na Perući