Tag: "hitne intervencije"

AKTIVAN VIKEND
Helikopterima HRZ i PZO-a prevezeno 16 pacijenata Najviše pacijenata, njih petero, prevezeno je s otoka Korčule, po jedan s Visa, Pelješca i iz grada Dubrovnika, dva pacijenta s otoka Lošinja te po tri s otoka Hvara i Raba.
MANJE NEGO U 2013.
Pavle Kalinić: Prošle godine u Zagrebu više od 21.000 hitnih intervencija Sa 16.782 intervencije prednjačile su ekipe Zavoda za hitnu medicinu.
INTERVENCIJE
Snage zaštite i spašavanja Zagreba imale 12.199 hitnih intervencija Najviše hitnih intervencija imale su ekipe Zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba, i to 10.157.