Tag: "homo erectus"

EVOLUCIJA
U Keniji otkrivena nova vrsta ljudskog pretka - Homo rudolfensis To pokazuje da su u isto vrijeme na Zemlji živjele najmanje tri ljudske vrste.
ANTROPOLOGIJA
Prijelomna točka u evoluciji čovjeka: Homo erectus je kuhao hranu Homo erectus tako pokazuje veliko smanjenje kutnjaka koje se nastavilo, kod homo sapiensa.