Tag: "kategorizacija apartmana"

KRAJ NEUJEDNAČENE PONUDE PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA
Napokon se uvodi red na tržištu apartmana