Tag: "klime"

Fuchs o manjku klima u školama
Nije riječ o masovnoj pojavi
Začarani krug
Više temperature, viša potrošnja energije