Tag: "likovni odgoj"

SASTANAK
Predloženo vraćanje dva nastavna sata za likovni i glazbeni odgoj Predsjednik Josipović bio je medijator sastanka održanog na inicijativu Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu - Preporod.