Tag: "lokalne jedinice"

Plenković
Vlada i lokalni čelnici odlično surađuju
ŠTO MOŽEMO OČEKIVATI U 2018.
Povećava se minimalna plaća, manja davanja za rabljene automobile...
Predložen novi zakon o financiranju lokalne samouprave
Sav prihod od poreza na dohodak prepušta se jedinicama lokalne i područne samouprave
NAKON REVIZIJE
Od 576 lokalnih jedinica samo 32 učinkovito brinule o nekretninama Revizija je otkrila da su neke jedinice imale svoje poslovne prostore, ali ih nisu koristile.
ANALIZE
IJF: Većina lokalnih jedinica neučinkovita u naplati prihoda Nije moguće uvesti niti kvalitetno administrirati obračun i naplatu poreza na nekretnine.