Tag: "mala matura"

IDU PROMJENE U OBRAZOVANJU
Uvodi se mala matura u osnovne škole!
VIDEO
VIDEO HSLS za uvođenje 'male mature' u osnovnoškolsko obrazovanje Najveći investicijski projekt nove vlade mora biti ulaganje u obrazovanje i znanost ,a ne u rivijere, pruge ili mostove.