Tag: "maršal tito"

PREIMENOVANJE
Održan prosvjed za promjenu imena Trga maršala Tita Zapitavši se i zašto taj trg nosi Titovo ime, Lukšić je ocijenio da se radi o još uvijek postojećem "duhu novog jugoslavenstva".
MIŠLJENJE
Sveučilište nije dalo potporu preimenovanju Trga maršala Tita 'Sveučilište u Zagrebu i njegovi čelnici nisu ni na koji način uključeni u inicijativu kojom su Hrvatski helsinški odbor i udruga Krug za trg od Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Skupštine Grada Zagreba tražili preimenovanje Trga maršala Tita u Sveučilišni trg.'