Tag: "mature"

Obrazovanje
Međimurci i Zagorci imaju najbolji uspjeh na maturi
MATURSKI ISPITI
Rezultati državne mature: Svaki deseti učenik pao vjeronauk, a svaki peti informatiku!? 38 posto ispit iz matematike napisalo je za dvojku, a 13 posto ih nije položilo ni uz sniženi prag.
MATURSKI ISPITI
NCVVO popustio pritiscima ministarstva: Maturantima će priznati čak 8 spornih pitanja Radna skupina je ustanovila da je čak 12 pitanja sporno, NCVVO je isprva priznao samo dva, a evo sada su se dogovorili negdje na aritmetičkoj sredini.