Tag: "maturski ispiti"

MATURSKI ISPITI
Rezultati državne mature: Svaki deseti učenik pao vjeronauk, a svaki peti informatiku!? 38 posto ispit iz matematike napisalo je za dvojku, a 13 posto ih nije položilo ni uz sniženi prag.
ODLUKA NCVVO-a
Goran Sirovatka: Na dva pitanja svima će se priznati po jedan bod, bez obzira na odgovor Po jedno je takovo pitanje na nižoj i višoj razini, 'zbog složenosti ponuđenih odgovora'.
MATURA
Željko Jovanović: Nitko od učenika neće biti oštećen 'Pokazalo se da u sadašnjem konceptu mature prevladava gimnazijski program, što 'strukovnjake' dovodi u neravnopravan položaj, a to ne smijemo dopustiti.'
KOJA RIJEKA TEČE ISPOD SAVSKOG MOSTA?
DRŽAVNE MATURE Nagradno pitanje: Judita na prstu nosi čarljeni rubin, koje je boje njezin prsten? Apsurdi hrvatskog školstva.