Tag: "nezavisni kandidati"

KOMENTAR - ZLATKO PINTER
Dvoličnost "nezavisnih kandidata" i njihovih "udomitelja"