Tag: "nova potrošačka pravila"

POTROŠAČKA PRAVA
Nova pravila za korisnike mobitela HAKOM-a navodi da su najveće novosti za potrošače i korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga.