Tag: "osvetnik vukovara"

OBLJETNICA
Žumberački vitez Domovinskog rata i njegov 'Osvetnik Vukovara' su prije 20 godina izveli posljednji let Miroslav Peris jedan je od heroja Domovinskog rata, a pamtit će ga se po srčanosti, profesionalnosti i ljubavi prema Hrvatskoj.