Tag: "otpadne vode"

ZAGREB
Analiza otpadne vode pokazuje da se najviše konzumira kanabis Analiza je pokazala da je u odnosu na kanabis, kokain i heroin, stopa potrošnje amfetaminskih droga od siječnja do prosinca 2014. bila nešto niža, ali bilježi kontinuirani porast.
SKUPŠTINA
Darinko Kosor: Treba odrediti lokaciju buduće spalionice otpada 'Od predstavnika Zagrebačkih otpadnih voda (ZOV) čuli smo da su glavni problemi sanacija mulja i zatvaranje glavnog odvodnog kanala. To mora napraviti ovaj saziv Gradske skupštine.'