Tag: "porodiljne naknade"

Sabor
Izglasano povećanje rodiljnih naknada za drugih šest mjeseci
PRIJEDLOG ZAKONA
Most predstavio svoja rješenja za rodiljne i roditeljske potpore
MILANKA OPAČIĆ
Oporba podržava povećanje porodiljnih naknada
MINISTRICA MURGANIĆ
'U prvom tromjesečju povećat će se rodiljne i roditeljske potpore na 2660 i 4000 kuna' Po njezinim riječima, u državnom su proračunu predviđena i sredstva namijenjena za povećanje tih naknada koje su, kako je istaknula, jedna od prvih demografskih mjera aktualne vlade i tim mjerama se želi promovirati demografska revitalizacija Hrvatske.
OPOVRGNUTO
Milanka Opačić: Nije se razgovaralo o smanjenju porodiljnih naknada Pravo na tu vrstu naknada utvrđeno je Zakonom o rodiljskim i roditeljskim naknadama, koji je u srpnju prošle godine usklađen sa europskim propisima.
REZOVI
Slovenija smanjuje naknade za nezaposlene, rodilje i studente Mjere uključuju i skraćivanje porodiljnih dopusta i niže naknade, manje subvencije za studente i učenike.