Tag: "potpomognuta oplodnja"

PARLAMENT PRIHVATIO NACRT ZAKONA
Francuska čini medicinski potpomognutu oplodnju dostupnom svim ženama
PO PRVI PUT
Znanstvenici u laboratoriju razvili ljudska jajašca do pune zrelosti
Kontroverzni sajam
U Berlinu se priprema 'sajam plodnosti'
PRAVO NA ŽIVOT
Bundestag odlučuje o pravu na život embrija Njemački parlament danas odlučuje o tome treba li dozvoliti 'preimplantacijsku genestku dijagnostiku