Tag: "pravosudna policija"

MINISTAR
Božinović podsjetio da je pravosudna policija mjerodavna za izlaske iz zgrade suda Pravosudna je policija pod ingerencijom Ministarstva pravosuđa tako da ja niti znam o tome išta, niti sam adresa kojoj bi to pitanje trebalo biti upućeno...