Tag: "slike"

KRUNO BOŠNJAK
Ciklus posvećen blaženiku
LIKOVNA SCENA
Metamorfoze Ane Guberina
LIKOVNA SCENA
Ciklus oslobađanja Mladena Žunjića
DONACIJA
Donatorska izložba Ivane i Josipa Trostmanna
LIKOVNA SCENA
Novi ciklus slika Stjepka Mamića
LIKOVNA SCENA
Razgovor s akademskim slikarom Željkom Uremovićem
LIKOVANA SCENA
Razgovaramo s Iris Bondora Dvornik u povodu nove izložbe
LIKOVNA SCENA
Animalistički ciklus Libuše Kirac
PARIZ
Michelangelov crtež prodan za više od 23 milijuna eura
LIKOVNA SCENA
Ciklus crteža posvećen motivu albatrosa
LIKOVNA SCENA
Ciklus Libuše Kirac posvećen glagoljici
LIKOVNA SCENA
Novi ciklus Nevena Otavijevića
LIKOVNA SCENA
Izazovni Ciklus kombiniranih tehnika Željka Bubala
LIKOVNA SCENA
Ciklus zagrebačkih motiva Libuše Kirac
LIKOVNA SCENA
Razgovor u atelijeru - slikar Ante Barišić
LIKOVNA SCENA
Krajobrazi Ivana Ivice Marekovića
LIKOVNA SCENA
Dalmatinski pejsaži Vedrana Grabovca
Likovna scena
Novi niz sakralnih motiva Mihovila Dorotića
LIKOVNA SCENA
Magični prostor sjećanja Zorana Šimunovića
LIKOVNA SCENA
Akademski slikar Ivan Ivica Mareković
Izložba slika
Put križa- Ante Čulo
LIKOVNA SCENA
Grad u kojem spavaju anđeli Željka Prsteca
LIKOVNA SCENA
Razgovor s Libušom Kirac, akademskom slikaricom , grafičarkom...
LIKOVNA SCENA
Ciklus izazovnih crteža ugljenom Duška Šibla
LIKOVNA SCENA
Ante Barišić.umjetnik novoga doba
Likovna scena
Nova forma slikarstva Mladena Žunjića
LIKOVNA SCENA
Sakralni ciklus Mihovila Dorotića
LIKOVNA SCENA
Novi ciklus cvijeća Anite Kunić
LIKOVANA SCENA
Novi ciklus akvarela Bojana Doleneca
LIKOVNA SCENA
Novi opus slikara Vlade Tuđe