Tag: "smaj svijeta"

'PROROČANSTVA'
Sretan vam (i još jedan) smak svijeta! Jehovini svjedoci su rekorderi. Oni su prognozirali Sudnji dan za 1874., 1878., 1881., 1910., 1914., 1918., 1925., 1941., 1975., 1984. i 1999. godinu, odnosno - 11 puta. Za neke od tih godina su (umalo) pogodili!