Tag: "ssp"

SSP
Srbija pristala: Uvoz hrvatskih cigareta i drugih proizvoda kao da smo i dalje u CEFTA-i BiH i dalje inzistira na tome da želi štiti svoje uvođenjem viših carinskih stopa za hrvatske proizvode
SSP
Srbija i službeno započela svoj put prema Europskoj uniji 'Nema novih rokova i novih para, odnosno fondova koji nam stupanjem na snagu SSP postaju dostupni, ali je ovo zaokruživanje prethodnog procesa i ovim je naš proces pridruživanja prerastao u proces pristupanja EU.'
SSP
Hrvati i Srbi ponovno u istoj državnoj zajednici: Srbija od 1. rujna pridružena članica EU SSP automatski stupa na snagu nakon što ga ratificiraju sve članice, Europski parlament i sve to potvrdi Vijeće ministara EU.