Tag: "stećak"

HER.CUL PROJEKT
Počela konzervacija stećaka na dubrovačkom području Riječ je o kasnosrednjovjekovnom groblju sa stećcima koje okvirno datira iz 14. i 15. stoljeća, a na kojem je vidljivo 6 stećaka.
IZLOŽBA
U Zagrebu, Sarajevu, Beogradu i Podgorici izložba o stećcima Hrvatska za upis na Listu svjetske baštine izabrala dva lokaliteta - Cista Velika - te Dubravka - sv. Barbara u općini Konavle.