Tag: "supravodljivost"

DOKAZ
VIDEO Izraelski znanstvenici potvrdili, levitiranje je moguće Znanstvenici sa sveučilišta fizike i astronomije u Tel Avivu načinili su okruglu traku iznad koje poluvodič može 'lebdjeti', zahvaljujući fenomenu 'kvantne levitacije'.