Tag: "suz"

RAZMATRANJE
Senat Sveučilišta o Ugovoru o subvenciji troškova studija Potvrđeno je subvencioniranje studija za redovite studente.