Tag: "svjetski dan siromaha"

Ručak i paketi za beskućnike
Zagrebačka Nadbiskupija i Caritas za Svjetski dan siromaha 19. studenoga