Tag: "totalizarizmi"

MISLAV MIHOLEK
Hrvatska je liberalnodemokratska država koja ne treba trpiti totalitarizme bilo koje vrste Ovaj današnji dan bi trebao biti Dan državnosti!