Tag: "umirovljenički fond"

ČETVRTAK
HPB Invest: Isplata šeste rate duga za članove Umirovljeničkog fonda Za što je Vlada RH osigurala 820 milijuna kuna
ODLUKA
Vlada preuzima u javni dug 1,6 milijardi kuna obveza Umirovljeničkog fonda Radi se o sredstvima za već isplaćene rate duga umirovljenicima za 2010. i 2011. godinu, koja su se, po odluci bivše Vlade, trebala osigurati kroz prijenos 29 posto dionica Croatia osiguranja i 10 posto dionica Janafa u imovinu Umirovljeničkog fonda, ali to nije provedeno.