Hrvatska

JOŠ JEDNA PLJUSKA: Ustavni sud: Odluke koje je donio ministar Željko Jovanović nisu bile u skladu s Ustavom!

Nalažu ministru da bolje obavi posao za sljedeću školsku godinu.

Piše: PolitikaPlus

Ustavni sud ocijenio je da odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojima su određeni kriteriji za upis u srednje škole nisu bile u skladu s Ustavom jer nisu objavljene u Narodnim novinama te nisu sadržale odredbu o stupanju na snagu, ne ulazeći pri tome u njihov sadržaj.

Ustavni sud utvrdio je da odluke o upisu u srednju školu koje je donio ministar Jovanović nisu bile u skladu s Ustavom, da ne sadrže odredbu o objavi u "Narodnim novinama" te da su objavljene jedino na mrežnim stranicama Ministarstva s neutvrđenim datumom

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zbog toga smatra da one nisu poništene te da je riječ o uputi "za budućnost".

Ustavni sud utvrdio je da odluke o upisu u srednju školu u školskim godinama 2012./2013. i 2013/2014. koje je donio ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović nisu bile u skladu s Ustavom, da ne sadrže odredbu o objavi u "Narodnim novinama" te da su objavljene jedino na mrežnim stranicama Ministarstva s neutvrđenim datumom.

Ustavni sud u odluci od 15. travnja nalaže stoga ministru da donese novu odluku koja će važiti od školske godine 2014/2015., a kojom će odlučiti o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u skladu s načelnim stajalištima izraženima u odluci, objavi je u "Narodnim novinama" i u njoj izrijekom odredi njezino stupanje na snagu poslije te objave u roku koji je u skladu s ustavnim zahtjevima.

Odluka Ustavnoga suda donesena je na temelju pojedinačnih ili zajedničkih prijedloga više predlagatelja, među kojima je i Hrvatska udruga poslodavaca, a njihovi su se prigovori uglavnom odnosili na minimalni bodovni prag te sustav dodatnoga bodovanja pri upisu u srednje škole.

Reagirajući na tu odluku, MZOS u današnjem priopćenju ističe da ona "predstavlja isključivo uputu Ministarstvu vezano za 'budućnost', kako sud sam navodi u svojoj Odluci". Riječ je, ističe Ministarstvo, o preporukama koje Sud naziva "načelnim stajalištima", a koje se odnose na propisivanje kriterija u idućoj školskoj godini te nalaže da Odluka bude objavljena u "Narodnim novinama".

"Ističemo kako su sve odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u posljednjih 20 godina bile donesene na isti način, odnosno bez objave u Narodnim novinama, a u skladu s odredbama zakona koji su regulirali područje srednjeg obrazovanja. Jednako tako, iste su uvijek bile objavljene krajem mjeseca travnja za upis u narednu školsku godinu", kaže Ministarstvo.

MZOS podsjeća da se sukladno važećem Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka mora donijeti svake godine, ističući da se "upravo nastojeći Odluku sadržajno uskladiti s ustavnopravnim zahtjevima, u postupku njezine izrade, Ministarstvo konzultiralo s ustavnopravnim stručnjacima i Uredom pravobraniteljice za djecu".

U tom će kontekstu, dodaje MZOS, i Odluka Ustavnog suda pridonijeti kvaliteti odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

"Tendencija je Ministarstva kroz novi zakon stvoriti zakonske pretpostavke za donošenje dokumenta trajnijeg karaktera, kako bi elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole vrijedili više od jedne godine. Sa sadržajem Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. javnost će biti upoznata do kraja travnja", stoji u priopćenju MZOS-a.

Odluka Ustavnoga suda donesena je na temelju pojedinačnih ili zajedničkih prijedloga više predlagatelja, među kojima je i Hrvatska udruga poslodavaca

Ustavni sud u odluci ističe kako je očito da je Odluka MZOS-a o upisu u srednje škole u školskoj godini 2013/14. "pravno neegzistentna", odnosno da formalnopravno nije stupila na snagu pa se ne može smatrati ni "propisom" o kojem bi Ustavni sud bio nadležan odlučivati, ali je isto tako očito da je u stvarnom životu proizvela značajne faktične i pravne posljedice kao da je objavljena u "Narodnim novinama" i kao da je stupila na snagu, ističe Sud.

Ustavni sud u odluci utvrđuje neustavnom administrativnu prakse neobjavljivanja propisa u "Narodnim novinama" te se, kako navodi Sud, "okreće budućnosti", odnosno, želi "spriječiti ponavljanje takve neustavne administrativne prakse kad je riječ o odluci na temelju koje će se ubuduće provoditi upis učenika u srednje škole".

Zato je Ustavni sud "naložio ministru da donese novu odluku koja će biti na snazi od nove školske godine (i ne samo za tu jednu školsku godinu s obzirom na zahtjeve predvidljivosti, izvjesnosti i pravne sigurnosti), a kojom će odlučiti o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, objavi je u 'Narodnim novinama' i u njoj izrijekom odredi njezino stupanje na snagu poslije te objave".

Premda Sud ovom prilikom nije ispitivao materijalnopravnu ustavnost i zakonitost odluka o upisu u srednje škole, Ustavni sud je, s obzirom na to da je riječ o djeci kao posebno ranjivoj društvenoj skupini zaštićenoj Ustavom, na kraju odluke podsjetio i na osnovna ustavna načela koja se moraju poštovati pri izradi nove odluke o elementima i kriterijima za upis u I. razred srednje škole, a po kojima je srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje svakomu dostupno pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

mzos, željko jovanović, upis u srednje škole