Hrvatska

POJAŠNJENJE: HAKOM: Otplata mobitela moguća u ratama i nakon raskida ugovora

Jednokratna otplata mobilnog uređaja dopuštena je isključivo u slučaju izbora samog korisnika, a ne može biti nametnuta...

Piše: PolitikaPlus

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije pojašnjava kako korisnici, koji su sklopili ugovore za tarifne modele uz obročnu otplatu mobilnih uređaja, i dalje mogu nastaviti plaćati uređaj u ratama, bez obzira jesu li raskinuli ugovor za uslugu.

 
Potaknut nedovoljno preciznim i ponekad proturječnim informacijama koje se pojavljuju u medijima vezano uz sudbinu mobilnog uređaja prilikom raskida ugovora, HAKOM smatra potrebnim dati sljedeće pojašnjenje:

 

Sva tri operatora korisnicima nude kupnju mobilnog uređaja prilikom sklapanja pretplatničkog ugovora, najčešće po promotivnoj cijeni. U slučaju raskida ugovora za javnu komunikacijsku uslugu bez naknade za prijevremeni raskid, pri čemu uređaj nije otplaćen u cijelosti već je predviđena otplata u mjesečnim obrocima, korisniku mora biti i dalje omogućeno plaćanje mobitela prema prvobitnom otplatnom planu. Jednokratna otplata mobilnog uređaja dopuštena je isključivo u slučaju izbora samog korisnika, a ne može biti nametnuta. Pritom je operator, čiji se pretplatnički ugovor raskida, na zahtjev korisnika dužan omogućiti daljnju uporabu uređaja u drugim mrežama bez naknade u roku od 15 dana (otključavanje uređaja).

 

U slučaju želje za raskidom pretplatničkog ugovora za postojeći tarifni model, korisnici u dogovoru s operatorom mogu prijeći na korištenje nekog drugog tarifnog modela (uključujući i model unaprijed plaćene usluge - „prepaid usluga“) ili mogu podnijeti zahtjev za prijenos broja kod nekog drugog operatora, što ujedno predstavlja raskid postojećeg ugovora. HAKOM napominje da je trajni gubitak broja kod raskida ugovora moguć samo ako korisnik u cijelosti odluči prestati koristiti mobilne usluge, odnosno ako raskine ugovor i pri tome ne ugovori nastavak uporabe broja u sklopu neke druge tarife.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

ugovori, preplata, mobiteli, hakom