Tehnologija

NE PROPUSTITE: U Zagrebu se održava konferencija o Lean i Green proizvodnji i uslugama

U Hrvatskoj se sve više govori o primjeni Leana menadžmenta u poduzećima i o koristi koju njegova primjena donosi.

Piše: PolitikaPlus/Hina
Cilj ovogodišnje konferencije je potaknuti širi krug privatnih poduzeća, javnih ustanova te državnih institucija da započnu sa primjenom Lean razmišljanja.

Nakon tri uspješno organizirane konferencije o Lean i green proizvodnji i ove, 2014. godine održava će se 4. Konferencija o Lean i green proizvodnji. Tema ovogodišnje konferencije je Lean razmišljanje (Lean thinking) koje se može primijeniti u bilo kojem proizvodnom ili uslužnom poduzeću. 4. Konferencija o Lean i green proizvodnji i uslugama - GALP 2014 održava se se u Zagrebu od 3.-7.11. 2014. u prostorijama Kreativnog centra Zagreb (prva tri dana) te u hotelu Internacional (6. i 7.11).

Od zadnje se konferencije u Hrvatskoj sve više govori o primjeni Leana menadžmenta u poduzećima i o koristi koju njegova primjena donosi. Zasada Lean u Hrvatskoj primjenjuje mali broj proizvodnih poduzeća te nekoliko financijskih institucija. Cilj ovogodišnje konferencije je potaknuti širi krug privatnih poduzeća, javnih ustanova te državnih institucija da započnu sa primjenom Lean razmišljanja. Iako se Lean menadžment prvo počeo primjenjivati u automobilskoj industriji, zbog svoje se univerzalnosti počeo primjenjivati u metaloprerađivačkoj i elektroindustriji, industriji lijekova, prehrambenoj industriji, građevinarstvu, arhitekturi, bankama, školstvu, zdravstvu, u gradovima, te državnim institucijama (ministarstva, županije, agencije).

Sve više poduzeća primjenjuje principe Lean menadžmenta u svom poslovanju: Končar energetski transformatori, Dalekovod proizvodnja d.o.o, Novi Feromont d.o.o., Oprema uređaji, Hrvatski telekom, Županijske ceste Zagrebačke županije, Jadranska banka d.d., Raiffeisen banka I drugi. S početkom 2015. godine može se očekivati značajan porast poduzeća koja će započeti sa primjenom Lean menadžmenta. Sve više upita iz poduzeća dolazi za zapošljavanjem ljudi koji su educirani u području Lean menadžmenta.

Ovogodišnja konferencija prvi puta će trajati pet dana i bit će podijeljena  u dvije povezane cjeline:

 

Četiri radionice (Osnove Lean menadžmenta, Lean vizualni menadžment, Promicanje kreativnosti u Vašem poduzeću, Lean SMED)

 

Konferencijski dan sa predavanjima, razmjenama iskustava te podjelom certifikata za 2014. godinu

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

proizvodnja, Lean i Green proizvodnja, Lean i Green, usluge, tehnologija