Mojbiz

DAN PODUZETNICA: Žensko poduzetništvo nema tradiciju u hrvatskome društvu

'To područje još uvijek u velikom dijelu pripada muškome dijelu stanovništva.'

Piše: PolitikaPlus/Hina

Žensko poduzetništvo nema tradiciju u hrvatskom društvu, navodi se u izvješću o vlasničkoj strukturi poduzetništva u Hrvatskoj prema rodnom kriteriju, koje je Financijska agencija (fina) objavila u povodu Svjetskog dana žena poduzetnica - 19. studenoga.

"Unatoč brojnim poticajima razvoju ženskoga poduzetništva, srednjoročnim strategijama razvoja i nastojanjima da se žene u većoj mjeri uključe u područje biznisa, to područje još uvijek u velikom dijelu pripada muškome dijelu stanovništva", navodi se u izvješću, koje je Fina napravila analiziravši podatke prikupljene u Registru godišnjih financijskih izvještaja prema vlasničkoj strukturi društava, prema rodnom kriteriju u razdoblju od 2010. do 2013. godine.

Promatra li se vlasnička struktura poduzetništva u Hrvatskoj prema rodnom kriteriju od 2010. do 2013., udio žena poduzetnica tj. vlasnica trgovačkih društava, obrta ili slobodnih zanimanja, uglavnom je na približno istoj razini i kreće se od 17,3 posto u 2010. do 19,6 posto u 2013., dok je u istome razdoblju, više od 50 posto društava u vlasništvu muškoga dijela populacije.

Rezultati poslovanja poduzetnika u 2013. pokazuju da je 19,6 posto društava bilo u vlasništvu žena, 52,8 posto vlasnika su muškarci, pravne osobe bile su u vlasništvu 12,9 posto društava, na mješovito vlasništvo odnosilo se 7,9 posto, a na one za koje temeljem raspoloživih izvora nije bilo moguće utvrditi rodni kriterij te su razvrstani kao neodređeno odnosilo se 6,8 posto vlasništva, navodi se u izvješću.

Udio žena poduzetnica u ukupnom poduzetništvu Hrvatske kreće se od 15 do 23 posto, a najveći udio žena poduzetnica, njih 23 posto, je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. U toj županiji, od ukupno 1.329 poduzetnika, 306 su vlasnice žene, dok je 54,2 posto društava u vlasništvu muškaraca. Društva u vlasništvu žena sudjeluju u ostvarenim prihodima te županije s 5,9 posto, u ukupnom broju zaposlenih s 8,6 posto, ukupnoj imovini s 5,1 posto, a u 2013. su ostvarili gubitak poslovanja u iznosu od 44,8 milijuna kuna.

Slijedi Grad Zagreb, s 21 posto udjela žena poduzetnica u ukupnom poduzetništu (6.841 društava u vlasništvu žena), dok se u vlasništvu muškaraca nalazi 52 posto društava. Društva u vlasništvu žena u Zagrebu sudjeluju u ostvarenim ukupnim prihodima s 2,3 posto, broju zaposlenih s 5,1 posto, imovini s 1,5 posto, a u 2013. su ostvarili pozitivan financijski rezultat u iznosu od 264 milijuna kuna.

Prema vlasničkome udjelu po djelatnostima, žene poduzetnice prevladavaju u ostalim uslužnim djelatnostima sa čak 49,5 posto, dok su muški vlasnici zastupljeni sa 35,3 posto te je to ujedno i jedina djelatnosti u kojoj su žene vlasnice zastupljenije od muškaraca.

Slijedi djelatnost obrazovanja sa udjelom žena od 33,4 posto, zatim djelatnost socijalne zaštite i zdravstvene skrbi, s udjelom žena u vlasništvu od 31 posto, djelatnost stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom žena od 28,9 posto te djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, s udjelom žena od 21,8 posto.

Iz navedenih podataka može se zaključiti da je veći udio žena u vlasništvu isključivo u uslužnim djelatnostima, odnosno u tim djelatnostima je manja razlika u vlasničkoj strukturi između žena i muškaraca vlasnika, dok je u ostalim djelatnostima koje su pretežito proizvodnoga karaktera odnos u vlasništvu žena i muškaraca daleko veći u korist muškaraca vlasnika, navodi Fina.

Društva u vlasništvu muškaraca zapošljavaju i višestruko više radnika, ostvaruju znatno veće prihode i raspolažu većom imovinom, napominju iz Fine te dodaju kako sve upućuje na znatno veću aktivnost muške populacije u poduzetništvu.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

poduzetništvo, hrvatska, poduzetnice, karijere