Energetika

RASPRAVA: Okrugli stol o sisačkoj Rafineriji: Ugovor poštovati ili ga raskinuti

Sisačku Rafineriju ne treba razmatrati samo kroz profit jer je ona za zemlju tehnološka nužnost, upozorio je akademik Mirko Zelić.

Piše: PolitikaPlus/Hina

Još nije kasno da se Rafinerija nafte Sisak modernizira i da nastavi s radom, a ugovor s MOL-om treba poštivati ili ga Vlada kao suvlasnik Ine treba što prije raskinuti, smatraju sudionici okruglog stola o budućnosti Rafinerije održanog u subotu u Sisku.

Sisačku Rafineriju ne treba razmatrati samo kroz profit jer je ona za zemlju tehnološka nužnost, upozorio je akademik Mirko Zelić. Rekao je da je nužno za 10 do 15 posto povećati crpljenje domaćih nalazišta nafte, što je moguće, istaknuo je, već postojećim rutinskim tehnologijama. Ako se tome doda i nastavak istraživanja na dvadesetak potencijalnih ležišta nafte, brzo će se pokazati potreba ponovne prerade domaće nafte.

"Ministarstvo bi trebalo hitno raskinuti ugovor s MOL-om i koncesije za istraživanja i eksploataciju domaće nafte vratiti Ini. U takvom integriranom pristupu Rafinerija nafte Sisak predstavlja važnu kariku tehnološkog lanca, jer jedina prerađuje domaću naftu. Riječ je o strateškom nacionalnom interesu, koji je sisačka Rafinerija već potvrdila u Domovinskom ratu, kada smo energetski bili potpuno neovisni. Nažalost, dosad nijedna hrvatska vlada nije o tome vodila računa, što je dovelo i do sadašnjih socijalnih problema", rekao je dr. Zelić.

Brojni su propusti hrvatskih vlada kada je u pitanju donošenje strateških odluka u energetici, upozorio je mr. Ivan Medarac, nekadašnji direktor energetskog sektora Ine. Politikom MOL-a, kako je rekao, u Hrvatskoj je zapostavljeno istraživanje i eksploatacija nafte, njena prerada i prodaja osjetno opadaju, dok uvoz MOL-ovih derivata iz Mađarske i Slovačke sve više raste. Svoje je tvrdnje potkrijepio službenim podacima eneregtske bilance.

"Činjenica je da je nakon rata već iscrpljenu Inu trebalo modernizirati kao kompaniju, kako bi postala konkurentnija. Međutim, MOL kao strateški partner nije ispunio svoje ugovorne obveze. Od 2008. do 2013. godine je proizvodnja nafte smanjena za 30 posto, iako već 20 godina potrošnja goriva raste. I cijene nafte su u međuvremenu rasle, pa je svako ulaganje u modernizaciju bilo isplativo. Međutim, unatoč obveze da u modernizaciju sisačke rafinerije uloži 965 milijuna dolara, MOL je uložio tek 10 posto tog iznosa. Da je rafinerija modernizirana, ostvarivala bi godišnju dobit od 150 milijuna dolara. Naše obje rafinerije sada na rade optimalno, pa je logično da generiraju gubtke, na koje se poziva MOL. Štete prouzriočene lošom politikom i neulaganjima mjere se milijardama dolara. To je dovoljan razlog da se štetan ugovor s MOL-om raskine", rekao je Ivan Medarac.

Predsjednik Radničkog vijeća i koordinator Stožera za obranu Rafinerije Predrag Sekulić pozvao je premijera Zorana Milanovića da prisili MOL na poštivanje ugovora ili da ugovor raskine. Kako rekao, MOL je dobro znao što kupuje i u što ulaže. Uputio je i apel budućoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović da se zauzme za opstanak rafinerije, dok ne bude kasno.

Sekulić je upozorio kako se u Ini ponovo rade spiskovi viška radnika na kojima je već oko tisuću imena.

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir, na čiju je inicijativu okrugli stol održan, istaknula je kako je za Hrvatsku strateški važno da se u Sisku nastavi prerada nafte i pozvala na javnu raspravu o tom problemu.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

sisak, rafinerija sisak, ina