Tvrtke

POTROŠAČKA PRAVA: Nova pravila za korisnike mobitela

HAKOM-a navodi da su najveće novosti za potrošače i korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga.

Piše: PolitikaPlus

Danas ,1. svibnja na snagu su stupila nova potrošačka prava u elektroničkim komunikacijama. Kako HAKOM-a navodi najveće novosti za potrošače i korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga :Operator mora besplatno otključati uređaj na zahtjev korisnika u bilo kojem trenutku ukoliko je korisnik ugovorio pretplatu. U slučaju unaprijed plaćene usluge, tzv. "pre-paid usluge", otključavanje se može zatražiti nakon godinu dana korištenja usluge uz predočenje računa za kupovinu uređaja. Rok za otključavanje je 15 dana.Minimalno razdoblje unutar kojeg korisnik može koristiti sve ugovorene usluge nakon obnove računa bonom mora vrijediti najmanje tri mjeseca od nadoplate. Ograničenje se ne odnosi na trajanje pojedine tarife ili opcije i podrazumijeva da korisnik nakon nadoplate ima dovoljno novca na računu za pojedinu uslugu.Operator mora omogućiti korištenje probnog razdoblja od pet dana u mrežama pokretnih komunikacija za javnu govornu uslugu (pozivi, SMS, MMS) i/ili pristup internetu, za vrijeme kojeg potrošač može ispitati udovoljava li usluga očekivanjima i odlučiti hoće li zadržati uslugu ili odustati od nje. Korisnik pri tome plaća samo stvarnu potrošnju bez naplate bilo kakvih penala zbog eventualnog odustajanja.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

nova potrošačka pravila, HAKOM