Mojbiz

IZMJENE: Na čelu Povjerenstva za strateške investicije potpredsjednik Vlade

Umjesto potpredsjednika Vlade zaduženog za gospodarstvo, kojeg ova Vlada nema, a koji mu je do sada predsjedao, predlaže se da na čelu Povjerenstva bude jedan od potpredsjednika Vlade.

Piše: PolitikaPlus

Vlada će na sjednici u četvrtak predložiti izmjene Zakona o strateškim investicijskim projektima kako bi omogućila ponovni rad Povjerenstva za strateške investicijske projekte.


 Umjesto potpredsjednika Vlade zaduženog za gospodarstvo, kojeg ova Vlada nema, a koji mu je do sada predsjedao, predlaže se da na čelu Povjerenstva bude jedan od potpredsjednika Vlade. 


Važeći zakon iz 2013. godine, propisuje da Povjerenstvom za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata predsjeda po položaju potpredsjednik Vlade nadležan za gospodarstvo i investicije, dok je njegov zamjenik čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo.

 

Kako u novoj Vladi nije predviđeno mjesto potpredsjednika nadležnog za gospodarstvo i investicije, Vlada bi na sutrašnjoj sjednici trebala predložiti izmjene kojima bi predsjednik Povjerenstva po položaju bio potpredsjednik Vlade, a zamjenik predsjednika bio bi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo. 

 

Na ovaj je problem već na prvoj sjednici Vlade upozorio ministar gospodarstva Tomislav Panenić, kazavši kako je temeljem Zakona o strateškim investicijama trenutno prijavljeno 113 investicijskih projekata, od kojih je 47 spremno za nadležno Vladino povjerenstvo. Upozorivši da prema zakonu tim povjerenstvom predsjeda potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo, kojeg sada nema, Panenić je prošlog tjedna zatražio od Vlade da se to što prije riješi, kako bi se ti projekti mogli početi realizirati. 

 

Vlada bi trebala prihvatiti i prijedlog izmjena Zakona o upravljanu i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, koji propisuje da Povjerenstvo za upravljanje strateškim trgovačkim društvima čine potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo te ministri financija, gospodarstva, pomorstva, prometa i infrastrukture, poljoprivrede, poduzetništva i obrta te rada i mirovinskog sustava.

 

Izmjene se predlažu polazeći od činjenice da Vlada ima dva potpredsjednika od kojih je prvi potpredsjednik imenovan za predsjednika Koordinacije za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom, a drugi predsjednikom Koordinacije za društvene djelatnosti, a predlaže se da član tog povjerenstva postane potpredsjednik kojeg odredi Vlada.

 

Te su zakonske izmjene potrebne kako bi se mogli imenovati svi članovi povjerenstva te kako bi ono moglo nastaviti s radom u punom sastavu i donositi odluke i zaključke za koje je nadležno sukladno navedenom Zakonu, a radi učinkovitog upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za državu.

 

Za obje se zakonske izmjene predlaže hitna saborska procedura. Obrazlaže se da za to postoje opravdani razlozi jer će se njima omogućiti nastavak rada i donošenje odluka Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata te pokušati otkloniti poremećaji u gospodarstvu većim brojem proglašenih strateških investicijskih projekata u cilju poticanja investicija, kao i radi radi učinkovitog upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za državu.

 

Uz ostalo, Vlada bi trebala donijeti i odluku da se na teret proračunske zalihe Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata odobri još 1,8 milijuna kuna.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Povjerenstvo za strateške investicije, investicije, vlada