Vinka Drezga

„Hrvatska u Europskoj uniji“: Projekt Centra za EdUkaciju o EU u Zagrebačkoj županiji

Misao vodilja CEdU-a jest osvijestiti pripadnost zapadnome kulturnom krugu, poticati razmijevanje za različite običaje, tradicije, jezike i uopće organizacju svakodnevnoga života, ističe autorica projekta Vinka Drezga.

Piše: PolitikaPlus

1.   Na području Zagrebačke županije tokom 2016. godine Centar za EdUkaciju o EU (CEdU)   proveo je projekt informiranja o Hrvatskoj u Europskoj uniji.   Projekt je koordiniran s tijelima Zagrebačke županije, a uživa snažnu podršku Europskoga parlamenta. I tim projektom CEdU promovira  kulturu dijaloga, otvorenost prema drugomu i drukčijem; potiče argumentiranu raspravu o svim pitanjima relavantnima za zajednicu. Misao vodilja CEdU-a jest osvijestiti pripadnost zapadnome kulturnom krugu, poticati razmijevanje za različite običaje,  tradicije, jezike i uopće organizacju svakodnevnoga života, ističe autorica projekta Vinka Drezga. 

Upravo s ciljem promicanja ideje slobode, suživota i materijalnoga, intelektualnoga i duhovnoga prosperiteta na europskom kontinentu, CEdU je svojedobno pokrenuo pilot-projekt o EU i Hrvaskoj.  Nakon dobrih prvotnih rezultata pilot-projekt  se  razvio u cjelovite projekte s tematikom europskih integracija , koji se provode među školarcima Zagrebačke županije. 

 

Svrha projekta je informirati o povijesti, institucijama i načinu donošenja odluka u EU te o hrvatskom putu do punopravoga članstva u Uniji.  Time se jača svijest u školske populacije o pripadanju europskom kulturnom krugu, i rasvjetljuje društveno-povijesni kontekst integriranja suvremene Hrvatske u EU.   Ponuđenim informacijama i  sadržajnom raspravom jačaju se intelektualne sposobnosti i potiče kreativnost djece školske dobi. Istodobno, učenicima se  skreće pozornost na neke od temeljnih vrijednosti—slobodu mišljenja i govora—na kojima počiva suvremena Europa.

 

Specifičnost projekta jest u tome što predavač tijekom jednosatnoga predavanja-radionice  održava stalnu konverzaciju s učenicima—pitanja, promišljanja, stavovi učenika su u prvom planu.  Tema EU-a je pritom sredstvoda se preispitaju sami principi domaćega obrazovnoga sustava. Težnja je autorice projekta da se postojeći hrvatski obrazovni sustav učini dinamičnijim  i intelektualno aktraktivnijim. Pritom se primjenjuju elementi  modela potvrđeni osobito u (anglo)američkom sustavu.  Za ovdašnji je obrazovni proces tipična jednosmjerna komunikacija od predavača do primatelja informacije: prema učeniku  se odašilje velika količina podataka koje on u pravilu ima kasnije reproducirati bez preispitivanja.

 

Zapadni model učenja, a posebno američki (koji temeljitije poznajem)  preferira višedimenzionalan pristup procesu usvajanja novih znanja i to u kontekstu primjene informacije u svakodnevnom životu, odnosno iz kuta rješavanja problema. Tokom predavanja inzistira se posebno na dijalogu—pitanjima i odgovorima—kako bi se učenici potaknuli da dijalogom—razmjenom mišljenja, majeutičkom metodom sokratovske škole  sami dolaze do rješenja (odgovora).

 

Povratna informacija: Dosadašnja provedba projekta pokazuje da su djeca školske dobi iznimno otvorena za taj drukčiji pristup, da žele aktivno sudjelovati u procesu pronalaženja definicija, iznošenja vlastitih pogleda na društvena pitanja. Pritom očekuju poticaje od mentora da ih podučavaju kako da sami prepoznaju probleme, definiraju ih i da tragaju za kvalitetnijim rješenjima. Dvosmjerna komunikacija u učionici  jača samosvijest kod učenika, potiče ih na proaktivnost i na traganje za intelektualnim izazovima, što su pretpostavke  stvaralaštva u kasnijoj dobi. Autor projekta Drezga pritom kombinira iskustva iz Bruxellesa i SAD-o o metodi i građi. Završila je, između ostaloga, specijalistički studij o europskim integracijama u Bruxellesu, a nostielj ie i stipendije MVP-a. Drezga obrazlaže razloga zbog kojih se odlučila projekt primijeniti izvan Zagreba:

„Budući da su zagrebački školarci na izvoru infomacija i inovacija, projekt je namjerno usmjeren na područje izvan grada Zagreba, tj. na Zagrebačku županiju. Cilj je da informacije, rasprava i uopće intelektualni izazovi budu dostupni  što širem krugu učenika i u drugim hrvatskim mjestima.“ 

 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

centar za EdUkaciju o eu, vinka drezga, zagrebačka županija