Hrvatska

MARKOV TRG: Sabor u srijedu o Prijedlogu Strategije nacionalne sigurnosti RH

Za provedbu te Strategije zahtijevat će se postupno povećanje financijskih sredstava za obranu u državnom proračunu RH prema ciljanih 2 posto BDP-a, uvažavajući fiskalne i ekonomske mogućnosti Republike Hrvatske.

Piše: PolitikaPlus/Hina

Hrvatski sabor sjednicu će u srijedu nastaviti raspravom o Prijedlogu Strategije nacionalne sigurnosti RH kojom se određuje vizija nacionalne sigurnosti i sigurnosni koncept Republike Hrvatske, utvrđuju nacionalni interesi, opisuje se sigurnosno okružje te se konkretiziraju politike nacionalne sigurnosti u području svakog nacionalnog interesa kroz strateške ciljeve, instrumente i mehanizme njihova ostvarivanja.

Strategijom se utvrđuje da je razvoj strategije trajan proces u kojem Vlada RH, u suradnji s predsjednikom Republike Hrvatske na početku svoga mandata ažurira postojeću ili izrađuje novu Strategiju nacionalne sigurnosti RH, te jednom godišnje izvješćuje Hrvatski sabor o njezinoj provedbi.

Strategija nacionalne sigurnosti razvija sveobuhvatni nacionalni koncept sigurnosti koji osigurava bolju koordinaciju, strateško planiranje, udruživanje resursa te ujednačeni razvoj sposobnosti s ciljem razvoja sigurnosnih politika koje će na nacionalnoj razini jamčiti građanima visoku razinu sigurnosti, u suradnji sa saveznicima i partnerima.

Za provedbu te Strategije zahtijevat će se postupno povećanje financijskih sredstava za obranu u državnom proračunu RH prema ciljanih 2 posto BDP-a, uvažavajući fiskalne i ekonomske mogućnosti Republike Hrvatske.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

OBRANA, SABOR, Strategija nacionalne sigurnosti, MARKOV TRG