Mojbiz

SJEDNICA SABORA: Prestanak važenja Zakona o fondu oduzete imovine, dobar je početak cjelovite reforme javne uprave

Piše: Ivana Vranješ

Hrvatski sabor je   u utorak  raspravljao o Prijedlogu  zakona o prestanku važenja Zakona o fondu oduzete imovine . Fond se pripaja  Ministarstvu financija , a  njegove poslove obavljati će zasebna ustrojstvena jedinica u  ministarstvu

 U svom dosadašnjem  radu Fond  je  isplaćivao naknadu u  novcu  i obveznicima ovlaštenicima naknade , temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu, prodaju  nacionaliziranih i konfisciranih stanova prijašnjim nositeljima stanarskog prava, odnosno danas zaštićenim najmoprimcima, te prikuplja sredstva ostvarena njihovom prodajom

Klub zastupnika SDP-a je podržao ovaj prijedlog Zakona.   Saborski zastupnik SDP-a  Boris Lalovac je rekao da budući se radi o zakonu koji  kako se govori  reformira javnu upravu bilo bi dobro da se vidi koliki  će biti  učinak efekata na proračun.

Saborska zastupnica  Anka Mrak Taritaš je ustvrdila da je još uvijek situacija da se imovina koja je vlasništvo  RH nalazi u  ingerenciji  različitih ministarstava.

 „ To sigurno nije dobro, mislim da treba težiti tome da je imovina na jednom mjestu jer se onda neusporedivo bolje njome može upravljati. Tim više što imamo  i posebno ministarstvo pa imamo i ministra Marića koji tim timom upravlja. Nekako mi se čini da bi u jednom trenutku bilo dobro da možda i ovaj  Sabor bude informiran na način  koliko je imovine, kako se upravlja, što se čini“, rekla je Mrak Taritaš.  Naglasila je kako je Zakon relativno jednostavan i  očito će biti  konsenzus vezano  uz taj Zakon, ali on otvara i dublje probleme.

  „ Oduvijek sam bio  mišljenja da velika većina agencija jesu paralelizmi u RH i da kao takvi ne bi trebali biti samostalni već u okviru   ministarstava. Nadam se da je ovo jedan dobar  početak jedne cjelovite reforme javne uprave“, rekao je Babić.

 Prijedlog ovog  Zakona podržao je i Most u  uvjerenju da je to samo početak reformi koje su  nužne u svim sektorima.

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

imovina, zakoni, reforme, hrvatski sabor