Hrvatska

JEDNOGLASNOM ODLUKOM: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo postupak protiv Tihomira Jakovine

Piše: PolitikaPlus

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u četvrtak je na sjednici jednoglasno donijelo odluku o pokretanju postupka protiv Tihomira Jakovine koji je obnašao dužnost SDP-ovog saborskog zastupnika do 14. listopada prošle godine zbog moguće povrede Zakona o sprječavanju sukoba interesa koja proizlazi iz obavljanja funkcije direktora trgovačkog društva ASPIRA u razdoblju od 12 mjeseci od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti. 

Povjerenstvo je također donijelo odluku da protiv Jakovine neće pokrenuti postupak zbog toga što je kao član Skupštine trgovačkog društva Hrvatske šume sklopio ugovore s članovima Uprave tog trgovačkog društva kojima je utvrđen iznos plaće i pravo na isplatu varijabilnog dijela plaće (bonusa) u vrijeme dok je na snazi bila Odluka Vlade kojom je bio propisano da se članovima uprava trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu neće isplaćivati bonus.

Ispitivanje zakonitosti sklapanja predmetnih ugovora nije u nadležnosti Povjerenstva, već drugih državnih tijela, zaključilo je Povjerenstvo.

Povjerenstvo je također pokrenulo postupak i protiv dužnosnice Marije Hrebac, direktorice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, zbog utvrđenog nesklada između prihoda koje je prijavila u podnesenom izvješću o imovinskom stanju i njenih prihoda utvrđenih pribavljanjem podataka od nadležnih državnih tijela. Protiv Hrebac postupak je pokrenut i zbog primanja božićnice, što predstavlja primanje zabranjene dodatne naknade.

Povjerenstvo je također utvrdilo da dužnosnik Vedran Neferović, zamjenik župana Požeško-slavonske županije, nije opravdao nesklad između prijavljene imovine u izvješćima o imovinskom stanju dužnosnika i stanja imovine kako proizlazi iz podataka pribavljenih od nadležnih tijela, a koji proizlazi iz neprijavljivanja vlasništva 1/12 suvlasničkog dijela nekretnine (stana u Zagrebu-Klara). Za utvrđenu povredu Povjerenstvo je Neferoviću izreklo sankciju u iznosu od 2000 kuna. 

Saborska zastupnica SDP-a Romana Jerković također nije opravdala nesklad između imovine koju je prijavila u izvješću o imovinskom stanju i stanja imovine koje je Povjerenstvo utvrdilo u postupku redovite provjere podataka iz podnesenih izvješća. Naime, Jerković je propustila navesti nekretninu u Istri u vlasništvu svog supruga. Za utvrđenu povredu, Povjerenstvo je Romani Jerković izreklo sankciju u iznosu od 6000 kuna. 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

tihomir jakovina, sukob interesa