Mojbiz

Dobre vijesti za građane koji imaju kredite: HNB izdao 6 preporuka bankama!

Piše: PolitikaPlus

Na konferenciji za novinare guverner Boris Vujčić iznio je rezultate istraživanja HNB-a o rizicima otplate kredita u slučaju rasta kamatnih stopa. Predstavio je i takozvanu informativnu listu ponude kredita koja je u primjeni od prošlog tjedna i koja će građanima pomoći da budu što bolje informirani kad se odluče na kredit. 

Kamatne stope kontinuirano padaju, a u zadnje vrijeme većina kredita koje su banke davale su bile u kunama i to je značajnija strukturna promjena koju smo vidjeli zadnjih godina", kazao je Vujčić. Oko 90% kredita kućanstava nezaštićeno je od valutnog rizika, a 67% ukupnih kredita kućanstvima imaju ugovorenu promjenjivu kamatnu stopu, stambeni krediti čak 81%. Kako bi smanjio kamatne rizike - HNB je objavio šest preporuka bankama i svim kreditnim institucijama:

Šest je glavnih preporuka:

1. Odnose se na kredite koji imaju rok dospijeća duži od 7 godina.

2. Od banaka se traži jasna i transparentna usporedba odobrenog kredita i novoga, ponuđenoga kako bi potrošač lakše sagledao troškove i koristi od fiksiranja kamatne stope

3. Traži se minimiziranje troškova za potrošača, odnosno da im se na zaračunava naknada za prijevremenu otplatu.

4. Traži se da banke ne naplaćuju naknadu za prijevremenu otplatu kredita i za kredite prije 2010. godine.

5. Očekuje se da pri ponudi fiksne kamatne stope banke ne odstupaju od one koju trenutačno nude, odnosno tržišne stope - ako do sada nisu nudile fiksne kamatne stope.

6. Očekuje se da banke prošire ponudu kredita s fiksnim kamatnim stopama te da za nove kredite ne ugovaraju naknade za prijevremenu otplatu kredita.

 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

kamate, banke, boris vujčić, hnb