Turizam

VLADA: U turističke usluge uvrštavaju se i usluge zdravstvenog turizma

Piše: PolitikaPlus

Vlada je na sjednici u četvrtak u saborsku proceduru uputila prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu, kojim se, među ostalim, u turističke uvrštavaju i usluge zdravstvenog turizma.

Taj se važni zakonski prijedlog, prema riječima predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, odnosi na brojne aktere koji trebaju pridonijeti da nam ova najbolja sezona "bude druga najbolja slijedeće godine".

 U odnosu na važeći zakon, novim se prijedlogom hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s europskom pravnom stečevinom na području putovanja u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, koji su države članice dužne donijeti do 1. siječnja, s početkom primjene od 1. srpnja 2018. godine, pojasnio je ministar turizma Gari Cappelli.

"Tijekom rada na tekstu ovog zakonskog prijedloga procijenili smo da je postojeći zakon ograničavajući za razvoj ukupnog pružanja usluga u turizmu i jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma", istaknuo je. 

 Stoga ovaj prijedlog predviđa smanjenje administrativnih prepreka za započinjanje i nastavak poduzetničke djelatnosti, predviđene su i niže prekršajne kazne, kao i mogućnost da se određene nepravilnosti uočene inspekcijskim nadzorom uklone bez kažnjavanja, naveo je Cappelli.

 Važeći Zakon, na snazi od 2007. godine, imao je već četiri izmjene i dopune, ali se zbog obima predloženih izmjena te radi lakše i učinkovitije njegove primjene u praksi, kako pravnih i fizičkih osoba na koje se propis odnosi, tako i nadležnih upravnih i drugih tijela koja ga primjenjuju ili provode nadzor nad njegovom primjenom, predlaže donošenje novoga zakona.

Prijedlogom novog zakona propisuju se usluge koje se smatraju turističkim uslugama zdravstvenog turizma, a to su usluge organiziranja i/ili posredovanja usluge prijevoza, turističkog transfera i smještaja, kao pojedinačne usluge ili kao organizirano putovanje, koje se pružaju korisnicima zdravstvenih usluga zdravstvenog turizma.

 Također, proširuje se mogući krug pružatelja turističkih usluga u zdravstvenom turizmu, pa se pored specijalnim bolnicama i lječilištima, daje mogućnost pružanja tih usluga i drugim zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstvenim radnicima koji samostalno obavljaju privatnu praksu, sukladno posebnim propisima kojima je regulirana zdravstvena zaštita, za korisnike svojih zdravstvenih usluga.

 Dodatno se uređuju i turističke usluge u kongresnom turizmu, kao i pružanje usluga iznajmljivanja osobnih vozila (rent-a-car) bez vozača te na području turističkog ronjenja i turističkog transfera.

 Crkvi i vjerskim zajednicama omogućava se organiziranje hodočašća i drugih putovanja u funkciji promicanja i očitovanja vjere, a dodatno se regulira i pružanje turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma. Uređuju se i pitanja turističkih vodiča državljana drugih europskih država, a olakšavaju i se i uvjeti za turističke vodiče i turističke agencije.

 Uz taj je zakonski prijedlog povezan i dio predloženih izmjena u Zakonu o obveznim odnosima, koji je Vlada također uputila u saborsku proceduru. Taj zakon do sada je sadržavao odredbe stare europske direktive o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket aranžmanima, a koje se sada brišu.

 Uz to, kazao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, predlaže se i da se banke i štedionice oslobodi uporabe pečata kod unosa uplata i isplata novca u štednim knjižicama, u skladu s Nacionalnim programom reformi 2017.

 Također, na prijedlog Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, terminologija Zakona usklađuje se s terminologijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, odnosno izričaji "duševna bolest i zaostao umni razvoj" zamjenjuju se izričajima "mentalno ili intelektualno oštećenje".

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

VLADA, USLUGE, TURIZAM, ZAKONI